Lovilec olja je namenjen ločevanju meteornih voda od lahkih tekočin, kot so olja in goriva. Vgraditi se morajo v vsako asfaltirano parkirišče, prav tako morajo biti z njimi opremljene mehanične delavnice, avtopralnice in ostala mesta kjer je možnost razlitja ogljikovodikov.

Sestavljeni so iz usedalnika, v katerega pride odpadna voda iz parkirišč. V usedalniku se nabirajo pesek in mulj ter ostale nesnage, katere voda pobere iz parkirišč.

Voda pomešana z oljem in lahkimi gorivi potuje iz usedalnika v separacijski/filtracijski del lovilca olj. V tem delu se SAMSUNGnahaja koalescenčni filter, kateri prepreči da bi olja in goriva ušla v ponikalnico. Lovilci olja ustrezajo standardu SIST EN-858-1 in SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05.

Pri vseh je vstopna odprtina DN 600 za lažji dostop do notranjosti lovilca ( vzdrževanje ). Vsak lovilec olja je opremljen z nastavkom za jemanje vzorca, zaradi katerega ni potrebno montirati vzorčnega jaška. Opcijsko je dobavljiv nepovratni ventil, kateri preprečuje vdor vode iz drenaže nazaj v lovilec.

DODATNA OPREMA :
 – elektronski merilec olja v lovilcu
 – LTŽ pokrov fi 600 125kN, 250kN, 400kN
 – PE pohoden pokrov DN625

V ponudbi ponujamo :

GRAVITACIJSKI LOVILEC OLJA – stopnja čiščenja 2 = do 100mg/liter in jih lahko uporabimo takrat, ko voda iz njih teče v kanalizacijo (ne podtalnico).
KOALESCENČNI LOVILEC OLJA – stopnja čiščenja 1 = do 5mg/liter in jih lahko uporabimo takrat, ko voda iz njih teče v kanalizacijo ali podtalnico.

 

TEHNIČNI PODATKI – KOALESCENČNI LOVILEC OLJA

Lovilec olja 1           lovilec_olja_-_gravitani1

TEHNIČNI PODATKI – GRAVITACIJSKI LOVILEC OLJA

Lovilec olja 2           lovilec_olja_-_gravitani1

TEHNIČNI PODATKI – LOVILEC OLJA Z BYPASSOM

Lovilec olja 3                 lovilec_olja_s_by-passom