Lovilci maščob so namenjeni ločevanju maščob in olja organskega izvora v gostinskih lokalih. Vgradijo se pred iztokom v kanalizacijo, pred greznico ali čistilno napravo. Naloga lovilca maščob je da zadrži organske snovi in jih ne spusti naprej v iztok.

Lovilec maščob je sestavljen iz usedalnika, v katerem se zadržijo delci organskih odpadkov ter iz separatorja v katerem se izloči voda od olja. Lovilci maščob imajo serijsko vgrajen nastavek za odvzem vzorca.

Velikost lovilca maščob se določi glede na število serviranih obrokov na dan.

DODATNA OPREMA :

  • LTŽ pokrov fi 600 125kN, 250kN, 400kN
  • PE pohoden pokrov v zeleni ali črni barvi
Lovilec maščob

Lovilec maščob

TEHNIČNI PODATKI :

Lovilec maščob